Биологија за ученике 6-1

25.03.2020. год.

Дата питања преписати у школску свеску и одговорити на њих. Подсећам ученике који нису урадили састав на тему “Извори и последице аерозагађења” да дати састав проследе заједно са овим питањима. Сликати радове и послати на мејл bdobric@skoladositejklupci.edu.rs до понедељка 30.03.2020.
1.Шта је екосистем?
2.Шта су адаптације и пример за једну адаптацију?
3.Шта је животна форма и пример за једну животну форму?
4.Шта је еколошка ниша?
5.Просторна и временска организација биоценозе?
6.Абиотички фактори?
7.Биотички фактори?
8.Наведи бар три примера негативног антропогеног утицаја на природу?
ПУНО УСПЕХА У УЧЕЊУ!