Српски језик

23.03.2020. год.

1. Пратите наставне јединице на РТС32.
2.Неурађена вежбања за именичке и придевске заменице у уџбенику, радној свесци, е-учионици урадите према својим могућностима. Урађено документујте фотографијом и пошаљите на мејл. Запишите у свеску шта не разумете.
3.Приповетке ,,Јаблан” Петра Кочића и ,,Чудесна справа” Бранка Ћопића биће обрађене  25. и 27. 3. 2020. на РТС3. Прочитајте приповетку са разумевањем пре емитовања  на телевизији. Пажљиво пратите анализу на часу. Запишите књижевни род и врсту. Ако сте у могућности урадите задатке у е- учионици , напишите тему, поруку, о главним ликовима…Све што самостално урадите, добро је. Пазите на правопис!
4. Радове шаљите током радне недеље најкасније до петка 28.3. 2020. у 17 часова.