Српски језик

23.03.2020. год.

1. Збирка Андрићевих приповедака под називом „Деца“ објављена је 1963. године и садржи 13 приповедака. Ваш задатак да до маја прочитате 3. (Кула, Књига, Деца) и одговорите на питања везана за њих.

 1. Од колико се прича састоји приповетка Кула?
 2. Чиме се баве све ове приче?
 3. Ко су њени јунаци?
 4. Којом и чијом реченицом се отвара приповетка?
 5. Где се дешава радња?
 6. Ко и докле ту проводи време?
 7. Опиши ратовање у првој причи?
 8. Чиме су наорућани дечаци?
 9. Како су се поделили?
 10. Каква је била борба?
 11. По ком изузетку Лазар памти своје ратовање у кули?
 12. Какав се страх појавио?
 13. Ко га је спасио?
 14. Где је ћутке квасио своје натекле прсте, о чему је размишљао и како се осећао?
 15. Прикажи, у другој причи, Лазареву борбу са самим собом. Шта је одлучио?
 16. Како се све завршило?
 17. Изнеси своје размишљање о сусрету са Смиљком у трећој причи.
 18. Како су се понашали дечаци, а како Ђорђија?
 19. Како је прекинут сусрет?
 20. Шта у приповеци открива епилог?
 1. Где се одвија радња приповетке Књига?
 2. Кад почиње и докле траје?
 3. Опиши главног јунака.
 4. Ко стоји на путу дечака ка жељеним књигама?
 5. Опиши библиотекара.
 6. У судару два света (дечака и библиотекара) настаје проблем. У шта ће се он развити?
 7. Опиши дечака у ког се усељава неспокојство.
 8. Шта за њега постаје у тим тренуцима књига? Шта замишља, шта прижељкује?
 9. Како је „поправио“ књигу?
 10. Како се све завршило?
 11. Цитирај део из приповетке који говори да срећан крај и није био у потпуности срећан, јер безбрижности више нема.
 12. Шта је на крају било са страхом?
 13. Како приповедач ову причу започиње? Каква му је намера?

Приповетка Деца је сведочанство да дечји свет није увек безазлено место игара и смеха.

 1. Ко су јунаци ове приповетке?
 2. Изврши локализацију (где и када се радња у њој дешава?
 3. Допуњавајући реченице, сачинићеђ композицију приповетке:

1. Приповедачево сећање на ______________________

2. Опис _______________ и _______________, дечијих вођа који су смишљали игре.

3. Позив дечака да и он крене у потеру на _________________________________

4. Одлазак у ________________________________________

5. Напад на _________________ који су се играли око чесме.

6. Сви _______________ су се разбежали само_______________________

7. Почиње ___________________ дечака.

8. Сатерали су га у ____________________________

9. Дечак __________________Јеврејина да ______________________

10. ___________________и __________________ су због тога на њега љути.

11. И друга _______________ му се ____________________

12. Дечаков сан који се понавља: _____________________________________

13. Сан је отишао у ____________________ наступила је _______________________.

 • Наведи особине јунака

   Миле ______________________________________________________________

   Палика ____________________________________________________________

   Дечак______________________________________________________________

 • Опиши њихово оружје.
 • Опиши понашање дечака.
 • Наведи проблемску ситуацију.
 • Које су биле последице исправног поступка:

Палика дечака третира као _____________________ – говори му : ______________

Миле само _____________, а затим ______________ дечака и испољава ___________

Опиши како се дечак осећа, понашао (пратили су га) ___________________________

Уместо хумане и саосећајне особе, у дечаку су вршњаци видели _________________ и ________________________________

 • Шта сте сазнали о односима измешу одраслих и деце читајући ово дело (шта је дечак наслутио и касније јасно увидео везано за родитеље?) Да ли је  спомен  избрисан из сећања дечака?(Шта је то у ствари било)

2. Уради све задатке из области Писано изражавање- сваког дана по један ниво – основни, средњи, напредни – рок до петка, 27. Марта

Питања број: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163.

1. Подсети се стилских фигура: епитет (битно својство именице), ономатопеја (подражавање звукова), контраст(супротност), хипербола(преувеличавање), поређење (поређење мање познатог са више познатим),, градација(ређање осећања, догађаја по јачини), метафора (скражено порешење) и решавај питања у Збирци: 70, 71, 72, 73, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 198, 214, 215, 216, 265, 274, 319, 341, 447, 448.

Рок –  понедељак 30. март