Српски језик, математика и свет око нас

22.03.2020. год.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Наставна јединица:„Пролеће”, Воја Царић  на стр.81. у Читанци

-Прочитати  више пута песму –изражајно

-Одговорити  на постављена питања  у Читанци.Питања не преписујете  у свеску само одговоре и то пуном реченицом.

МАТЕМАТИКА

Наставна јединица:  Сабирање бројева (7+5)

Решавамо  задатке  на  стр. 14. и 15.  у   уџбенику  (Математика 4)

-Стране које смо изоставили договорићемо се кад ћете их радити.

-Сад покушавамо да пратимо градиво на РТС-у и да се са њима уклопимо.

СВЕТ ОКО НАС

Наставна јединица:  У  природи је све повезано-наслов записати у свеску

– Емоционална припрема – Погоди шта је…

  1. Углавном су зелене.

Расту свуда.

Обожавају воду.

Користе се у исхрани.    (Биљке.)

  • Кад је јако – штетно је.

Постоји само једно.

Од њега црнимо.     (Сунце.)

  • Има „паметну” главу.

Има две ноге.

Он је „владар природе”.  (Човек.)

  • Може бити хладан.

Прија нам кад је свеж.

Улази на нос.    (Ваздух.)

  • Деца их обожавају.

Некада су опасне.

Имају младунце.   (Животиње.)

  • Може бити црвене боје.

Најчешће је браон боје.

По њему ходамо.    (Земљиште.)

  • Некада је врела.

Може бити снег.

Сваки дан је пијемо.    (Вода.)

Набројте решења питалица. Шта све заједно они чине?

-У Уџбенику на 64. и 65. страни (погледати слику)  подстаћи ученике да увиде везе у природи (жива бића и вода, жива бића и земљиште, жива бића и ваздух, жива бића и сунце) .

Истаћи да су сви делови природе у међусобној нераскидивој вези и да једни без других не могу.

-Заједно закључујемо:

Сви делови природе су међусобно повезани. Без сунца, воде, ваздуха и земљишта не би било живота (ову реченицу записати у свеску).

-Замолити тату или маму да вам објасне шта све треба да урадимо да би добили хлеб?

-Урадити задатке у Радном листу  стр.31.

-Ученици који имају рачунар  могу да користе е-учионицу и ураде задатке везане за ову лекцију.