Народна традиција

Драга децо,не би да заборавимо наш изборни предмет Народну традицију.Ваш задатак је да напишете називе инструмената,делове народне ношње.У своје свеске прецртајте слике,напишите решања.Када завршите пошаљите задатак на мој вибер или мејл.Чувајте се!