Историја

20.03.2020. год.

У уџбенику у лекцији Хеленистичко доба и његова култура (100. страна) одговорити на питања на крају лекције

Подући или обележити све битке у којима је учествовао Александар Македонски уз помоћ карте на 101. страни и записати их

На карти на 103. страни пронаћи град Александрију и одговорити на питање – да ли град Александрија постоји још увек и у којој се држави налази?

Доставити одговоре на mstepanovic@skoladositejklupci.edu.rs

ОБАВЕЗНО СЕ ПОТПИСАТИ У РАДУ!

За унос и обраду текста можете користи било који програм по избору

Предлози

https://www.google.com/docs/about/ (morate imati google nalog)

https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/