Историја

20.03.2020. год.

У уџбенику пажљиво прочитати лекцију Држава устаничке Србије (116. страна) а затим одговорити на питања:

1. Ко је пружио помоћ у организовању устаничке државе?

2. Како је била организована власт у устаничкој Србији?

3. Ко је носио титулу вожда?

4. Шта је Правитељствујушчи совјет и ко су били попечитељи?

5. Када и где је основана Велика школа?

На питања одговорити кратко, у пар реченица – не писати романе!

Доставити одговоре на mstepanovic@skoladositejklupci.edu.rs

ОБАВЕЗНО СЕ ПОТПИСАТИ У РАДУ!

За унос и обраду текста можете користи било који програм по избору

Предлози

https://www.google.com/docs/about/ (morate imati google nalog)

https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/