Хемија 8

Хемија 8

Опште напомене и упутства за рад:

 1. Настава хемије ће се реализовати на каналу РТС 3 једном седмичном. Ваш задатак је да
  пратите час и информације бележите у свеску. Материјал за други час ћу бити на сајту школе и
  то увек дан после часа на каналу РТС 3.
 2. Одговоре и могућа питања шаљете на e-majl адресу janja.radic50@gmail.com, тако да у
  називу документа буде име и презиме ученике и датум.
 3. Пожељно би било да поштујете термине за рад и да одговоре и питања шаљете до
  14.00 часова.
 4. Главни циљ наставе на даљину је да нешто научите, будете активни, поштујете и
  примењујете упутства наставника за рад, пошто ће свакако неке провере знања бити.
 5. Желим вас срећан и успешан рад.

Алкохоли (утврђивање)

 1. Како се алкохоли деле према броју хидроксилних група?
 2. Шта су секундарни алкохоли? Напиши структурну формулу неког секундарног
  алкохола?
 3. Напиши структурне формуле алкохола:
  а) 1-бутанол;
  б) 2,2-диметил-1-пентанол;
  в) 3-метил-2-хексанол;
  г) 3,3-диетил-4-метил-4-октанол;
 4. Где се могу користити метанол, етанол и глицерол у свакодневном животу?
 5. Израчунај масу ацетона која настаје оксидацијом 23 g 2-пропанола? Ar(O)=16 A(H)=1
  Ar(C)=12
 6. Израчунај запремину гаса која се ослобађа у реакцији 2,5 mol 1-бутанола са довољном
  количином кисеоника? Аr(O)=16 Ar(H)=1 Ar(C)=12
 7. Израчунај масу производа ако у реакцији дехидратације 123 mg 1-пентанола настаје
  незасићено једињење? Ar(O)=16 Ar(H)=1 Ar(C)=12
  *Урађене задатке послати на мејл janja.radic50@gmail.com до суботе у 14.00 часова. У току
  истог дана добићете решења задатака, табелу са освојеним бројем поена и кратак коментар.
  Ово је све наравно обавезно.