СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА и ЛИКОВНА КУЛТУРА-ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Обнављамо           17. март 2020. год.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Након одгледаног часа на РТС-у3 , Вук и азбука одговори на следећа питања писаним словима:

  1. Шта је азбука?
  2. Колико слова има азбука?
  3. Како се зове творац азбуке?
  4. Шта је слово?
  5. Како гласи најпознатије правило које је осмислио Вук?

Питања не мораш преписивати

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Изабери слово по жељи, илуструј га и оживи.

МАТЕМАТИКА

Након одгледаног часа на РТС-у, Бројеви прве и друге десетице, уради следеће задатке:


1. Напиши све цифре помоћу којих записујемо све бројеве.

2. Запиши све бројеве прве десетице.

3. Запиши све бројеве друге десетице.

4. Запиши речима бројеве:
11 ______________
14 ______________
16 _____________
13 _____________
19_____________

5. Напиши број који садржи:
1Д 7Ј =
1Д 4Ј =
8Ј 1Д =
0Ј 2Д =
7Ј=
9Ј 1Д =

6. Заокружи све бројеве мање од 17.
14, 18, 10, 19, 16, 20, 8, 7.

7. Заокружи парне бројеве прве десетице:
11, 4, 16, 8, 17, 10, 19, 18

8. Заокружи непарне бројеве друге десетице:
1, 4, 20, 11, 17, 8, 16, 13, 19, 9, 10, 15.

Родитељи, урађен рад сликајте и пошаљите на мејл uciteljicagoca@73gmail.com или на вибер.