Свет око нас и српски језик – домаћи задатак 18.03.2020. год.

Свет око нас

Наставна јединица: Чула човека

Улогуј се у е-учионицу, погледај занимљив филм о чулима човека.

Прочитај занимљивости и реши задатке. Уживај, интересантно је!

У свесци из Света око нас запиши наслов: Чула човека

Човек има пет чула:

Запиши која су!

Урађен задатак проследи преко е-учионице учитељу.

Српски језик

Након одгледане наставне јединице преко РТС-а 3 :Глас, слово, реч, реченица, уради домаћи задатак:

Састави три речи које почињу првим словом твог имена и три речи првим словом твог презимена и запиши  их писаним словима.

Напиши реченицу у којој свака реч почиње истим словом. Изаберите три слова по жељи и напишите три различите реченице писаним словима.

Сликај и проследи на адресу uciteljicagoca@73gmail.com или путем вибера.