Математика 6

Наставу математике пратите на каналу РТС 3, која је емитује 5 пута седмично, у оним
терминима који су наглашени у ТВ програму РТС 3.
Задатак свих ученика је да прате час и записују белешке са истог.
Домаћи задаци ће бити на сајту школе и на вибер групама увек дан касније по
емитовању емисује ( часа).
Одговоре и питања шаљете на е-mail адресу bsuboticdositej@gmail.com.

6. Разред

Наставне јединице :
Четвороугао
Трапез, својства трапеза
Врсте трапеза. Једнакокраки трапез
Задаци за домаћи: Уџбеник 149. страна, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50
Задаци за домаћи: Збирка задатака 82. страна 728, 729, 731, 732