Математика 5

Наставу математике пратите на каналу РТС 3, која је емитује 5 пута седмично, у оним терминима који су наглашени у ТВ програму РТС 3.
Задатак свих ученика је да прате час и записују белешке са истог. Домаћи задаци ће бити на сајту школе и на вибер групама увек дан касније по емитовању емисује ( часа).
Одговоре и питања шаљете на е-mail адресу bsuboticdositej@gmail.com.Разред

Наставне јединице :
Сабирање и одузимање децималних бројева и разломака
Бројевни изрази, својство операције сабирања
Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем децималних бројева и разломака – Примена
Задаци за домаћи: Уџбеник 127. стран; 67, 68, 70, 73, 74, 75
Задаци за домаћи: Уџбеник 130. страна; 77, 78, 81, 86, 87